Realizace a údržba zeleně

 • kácení a mýcení náletových dřevin v blízkosti elektrického vedení: NN, VN, VVN
 • frézování pařezů
 • štěpkování dřevin do průměru 15 cm
 • kosení a údržba trávníků
 • kosení ruderálního porostu
 • kácení a ořezy stromů ve složitých podmínkách
 • odborné ošetření stromů
 • terénní úpravy
 • založení trávníků
 • výsadba a realizace okrasných zahrad
 • výsadba stromů, keřů, okrasných  trav, vřesů, cibulovin i trvalek
 • závlahové systémy trávníků a okrasných dřevin
 • rizikový ořez a kácení stromů horolezeckou technikou
 • výřezy náletových dřevin
 • frézování pařezů
 • vázání korun stromů (např. systém COBRA) a odborné ošetření dutin