Výsadby stromů

Vysazujeme vzrostlé stromy pro parky, stromořadí, rodinné zahrady, firemní objekty, do volné krajiny.
Dle možností kontejnerované, v balech některé druhy prostokořenné.